Audyt

Audyt energetyczny i termowizja

Firma EkoTechnology(Sieradz, woj. Łódzkie, Reda, woj. Zachodnio-Pomorskie) zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych budynków
jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej itd. Audyt energetyczny jest
dokumentem służącym do oceny izolacyjności cieplnej i stanu technicznego budynku. Na podstawie
analizy energetycznej, można znaleźć źródła największych strat ciepła w budynku, dzięki czemu
Właściciel budynku dowie się, jakie elementy budynku najbardziej opłaca się docieplić.
Dzięki przeprowadzonemu audytowi można również precyzyjnie dobrać moc źródła ciepła.
Należy pamiętać, że dom poddany termomodernizacji nie potrzebuje już tak dużej mocy źródła ciepła
jakiej potrzebował wcześniej! Dobór odpowiedniej mocy źródła ciepła jest bardzo ważny, nie ma
sensu przepłacać za zbyt duże urządzenie, a zbyt małe może nie dogrzewać domu i powodować
wyższe koszty eksploatacyjne.
Audyt energetyczny przedstawia również różne warianty realizacji przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, dzięki którym można przeanalizować, jaka grubość ocieplenia i jakie źródło
ciepła jest najbardziej opłacalne.
Dzięki obliczeniom cieplnym, w których uwzględnia się budowę przegród budynku i
parametry izolacyjne materiału wybranego do ocieplenia, można sprawdzić jaka grubość izolacji
będzie wystarczająca, aby spełnić wymagania techniczne na rok 2021 – jest to warunek, aby uzyskać
dotację na ocieplenie budynku z programu Czyste Powietrze!
Dzięki przemyślanej i dobrze wykonanej termomodernizacji można zyskać:
– Zmniejszenie strat ciepła przez poszczególne przegrody budynku,
– Zmniejszenie strat ciepła poprzez źródło ciepła i instalację grzewczą,
– Zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku i wody
użytkowej,
– Zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Przykłady działań termomodernizacyjnych, prowadzących do oszczędności użytkowania
budynku:

– Ocieplenie ścian, stropów, dachu,
– Wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
– Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne, energooszczędne, o wysokiej
sprawności,
– Modernizacja instalacji wewnętrznej ogrzewania,
– Modernizacja systemu wentylacji (zastosowanie rekuperacji zamiast wentylacji
grawitacyjnej powodującej duże straty ciepła z budynku),
– Instalacja odnawialnych źródeł energii.

Do przeprowadzonego audytu można dołączyć podsumowanie, które w jasny sposób wyjaśni
Inwestorowi, co warto zmodernizować w budynku. Warto przeprowadzić również termowizję.
Badanie termowizyjne polega na zbadaniu budynku pod względem izolacyjności za pomocą
przeznaczonej do tego celu kamerą.

Badanie termowizyjne pozwala na:
– Znalezienie mostków cieplnych w ociepleniu,
– Znalezienie źródła nieszczelności,
– Przeprowadzenie badania izolacyjności domu przed jego zakupem,
– Wykrycie wad w wykonaniu izolacji,
– Ocena montażu stolarki,
– Wykrycie nieszczelności instalacji,
– Lokalizacja stref o największej przenikalności ciepła,
– Lokalizacja źródeł największych strat ciepła z budynku.
Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z badania termowizyjnego. Ciekawym zdjęciem
pokazującym straty przez wentylację grawitacyjną jest zdjęcie numer 4. Zdjęcie jest doskonałym
dowodem na to, że zastosowanie rekuperacji zamiast wentylacji grawitacyjnej w budynku spowoduje
zmniejszenie strat ciepła w budynku.

W załączonym pliku znajduje się przykładowe podsumowanie audytu energetycznego, z
którym zachęcamy, aby się zapoznać! Link do pobrania

Charakterystyka energetyczna budynków

Firma Eko Technology ma w swojej ofercie wykonywanie świadectwa charakterystyki
energetycznej budynków, projektowanej charakterystyki energetycznej budynku a także
wykonywanie obliczeń obciążenia cieplnego budynku pod precyzyjny dobór mocy źródła ciepła.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest to dokument określający wielkość
energii zużywanej przez istniejący budynek. Dzięki świadectwu, osoba chcąca kupić budynek może
sprawdzić jego izolacyjność cieplną oraz czy przegrody budynku spełniają obecne wymagania
izolacyjności cieplnej. Dokument pokazuje także, jaką klasę energetyczną ma budynek i jakie jest jego
zapotrzebowanie na ciepło. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem
wymaganym dla każdego sprzedawanego i wynajmowanego budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna jest częścią projektu budowlanego. Dokument
wykonywany jest dla nowobudowanych obiektów. Charakterystyka pozwala określić, jakie izolacje
należy zaprojektować w budynku, aby spełnił wymagania izolacyjności cieplnej na dany rok – jest to
niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Nasi specjaliści na podstawie obliczeń doradzą, jakie
ocieplenie i jakie instalacje zastosować, aby budynek spełniał normy i wymagania Inwestora co do
późniejszych kosztów eksploatacyjnych.

Program Czyste Powietrze

W Polsce ruszył Program Czyste Powietrze dofinansowujący termomodernizację budynków i
zmianę źródeł ciepła. Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Stopień zanieczyszczenia powietrza jaki jest obecnie w Polsce,
wpływa negatywnie na zdrowie i życie ludzi – pyły wydobywające się pieców o niskiej sprawności,
mogą powodować poważne choroby zarówno właścicieli takich urządzeń jak i sąsiadów, którzy to
powietrze wdychają. Warto zainwestować w „ciepły dom” i „czyste źródło ciepła” ze względu na nasz
komfort a także niższe koszty ogrzewania!
W ramach Programu dofinansowane są następujące zadania:
– Audyt energetyczny
– Dokumentacja projektowa (np. przy przebudowie dachu)
– Wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe (w tym dofinansowanie do 30
tys. zł na pompę ciepła!) – uwaga! Jeżeli w domu źródłem ciepła jest kocioł nie
spełniający obecnych wymagań Programu (poniżej 5 klasy) warunkiem przystąpienia do
programu jest wymiana źródła ciepła na nowe
– Docieplenie przegród budynku (ocieplenie musi zapewnić spełnienie wymagań
izolacyjności przegród na rok 2021 – odpowiednią grubość i rodzaj izolacji można dobrać
za pomocą audytu energetycznego)
– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – stolarka musi spełnić WT na 2021 rok
– Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
– Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
– Instalacja fotowoltaiki i kolektorów słonecznych (tylko w formie pożyczki!)

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach programu, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Pomagamy także przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.